1005 Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ 

                     

                                                                                                              

            Κέντρο Υγείας Άντισσας

            Τ.Κ.: 81103 ΑΝΤΙΣΣΑ

                      Λέσβος