Στις 30-11-2016 έληξε η περίοδος συντήρησης και λειτουργίας του ΕΔιΤ. Η 2ης Υ.ΠΕ. έχει υποχρέωση, δεδομένου ότι πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, να εξασφαλίσει τη συντήρηση και λειτουργία του έργου για διάστημα τουλάχιστο πέντε ετών. Ως προς την εξασφάλιση της λειτουργίας του έργου έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό της Υ.ΠΕ.

Περισσότερα...

  Συνεργασία με τη ΜΚΟ ΜΕΤΑ-δραση για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών τηλε-διερμηνείας και την διευκόλυνση Νοσοκομείων και Κ.Υ. που καλούνται να αντιμετωπίσουν περιστατικά για τα οποία δεν υπάρχει κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών. Έχει ήδη υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υ.ΠΕ. και ΜΕΤΑ-δρασης και σύντομα ολοκληρώνονται οι τεχνικές εργασίες διασύνδεσης των δύο συστημάτων.

  Μέχρι σήμερα με τη χρήση του ΕΔιΤ έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 1.000 τηλεδιασκέψεις. Σκοπός είναι, πέρα από τους αυτονόητους λόγους που επιβάλουν τη χρήση του συστήματος, η αλλαγή στάσης των εργαζομένων στο χώρο της υγείας και η υιοθέτηση της λειτουργίας του ΕΔιΤ για την καθημερινή εξυπηρέτηση ποικίλων αναγκών.