Χρήσιμες πληροφορίες για το ΕΔΙΤ

 
 

Σχετικά με το ΕΔΙΤ

Το έργο αποτελεί ορόσημο για μια μεγάλη προσπάθεια, στο επίκεντρο της οποίας τίθεται η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου κατά τρόπο ισότιμο με τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων και χωρίς τους περιορισμούς που προκύπτουν από την γεωγραφική ιδιαιτερότητα του τόπου διαμονής.

Βασικοί λειτουργικοί στόχοι του έργου που υλοποιήθηκε είναι:

 1. η ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δυνατότητας των Κέντρων Υγείας και
 2. η κάλυψη των αναγκών για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεϊατρικής στις απομακρυσμένες από την ενδοχώρα νησιωτικές περιοχές της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας επιφέρει σημαντικά οφέλη, τα οποία επιγραμματικά αναφέρουμε:

 • Ισότιμη πρόσβαση πολιτών, σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ιατρικής και ψυχιατρικής φροντίδας, ανεξαρτήτου του τόπου διαμονής.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων αναζωογόνησης της υπαίθρου: ένας από τους λόγους εγκατάλειψής της υπήρξε και η ανεπαρκής ιατρική φροντίδα.
 • Πρόσβαση των κατοίκων των νησιών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, για έκτακτα και τακτικά περιστατικά, ακόμα και αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν.
 • Ενίσχυση του θεσμού του ΕΣΥ.
 • Μείωση της καθημερινής επιβάρυνσης των νοσοκομείων αναφοράς: απλά περιστατικά ή τακτικές επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων μπορούν πλέον να εξετάζονται μέσω τηλεϊατρικής, χωρίς να απαιτηθεί η μετακίνηση του ασθενή από το τόπο διαμονής του.
 • Πρόσβασης σε εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου των γιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν σε απομακρυσμένα Κέντρα Υγείας.
 • Έμπρακτη υποστήριξη των νέων γιατρών στις περιοχές αυτές στο δύσκολο έργο τους.
 • Καλύτερη αξιοποίηση του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων αναφοράς: με εύκολο τρόπο, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις, αποσπάσεις ή άλλες ενέργειες υψηλού λειτουργικού κόστους, ιατροί των Νοσοκομείων, θα συνδράμουν τη λειτουργία των νησιωτικών Κέντρων Υγείας.
 • Διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας (Ιατρικές και Νοσηλευτικές Σχολές) με τα απομακρυσμένα σημεία για πρακτική άσκηση.
 • Σημαντική εξοικονόμηση πόρων που προκύπτουν από την μείωση άσκοπων διακομιδών.
 • Άμεση οικονομική ελάφρυνση για τον ωφελούμενο πληθυσμό, που επέρχεται από τον περιορισμό των μετακινήσεων στα μεγάλα αστικά κέντρα για εκτίμηση από ιατρό ειδικότητας.
 • Άμεσο όφελος για την κοινωνία από τον περιορισμό των χαμένων ωρών/ημερών εργασίας.

 Το ΕΔιΤ διαθέτει:

 • Ανοιχτή και πρωτότυπη αρχιτεκτονική
 • Τηλε-εξέταση σε πραγματικό χρόνο
 • Σύστημα τηλεδιάσκεψης υψηλών προδιαγραφών
 • Ενσωμάτωση σε δημόσιες δομές ΠΦΥ
 • Εκπαίδευση
 • Αποκλειστικό χώρο λειτουργίας σε κάθε σημείο
 • Ενιαίο σύστημα ελέγχου πρόσβασης
 • Εύκολη χρήση και λειτουργία
 • Helpdesk
 • Περιλαμβάνει υγειονομικές μονάδων όλων των βαθμίδων
 • Πολλαπλά κέντρα αναφοράς