Χρήσιμες πληροφορίες για το ΕΔΙΤ

 
 

Υλοποίηση ΕΔΙΤ & θεσμικό πλάισιο

  • Η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013 υλοποίησε το έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ 2Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» (ΕΔιΤ), προϋπολογισμού 4.269.000,00€. Το έργο αφορούσε στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεϊατρικής σε 43 μονάδες υγείας, αρμοδιότητας της 2ης ΔΥΠΕ.
  • Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ τον Οκτώβριο του 2011 και προκηρύχθηκε το Δεκέμβριο του 2013.
  • Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 23/12/2014 και το έργο ολοκληρώθηκε στις 30/11/2015 (σε 11 μήνες).
  • Ανάδοχος του έργου ήταν ο ΟΤΕ, ο οποίος υλοποίησε το έργο σε συνεργασία με τους υπεργολάβους του (INTRACOM, TMA). Το δικτυακό σκέλος είναι Cisco Systems και τα Ιατρικά Εργαλεία AMD (WellsAllyn).

Διαβάστε εδώ το αντίστοιχο Δελτίο Τύπου της 2ης ΔΥΠΕ.

 

Νομικό Πλαίσιο:

Το άρθρο 66, παρ. 16 του Νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150) αποτελεί το βασικό νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία τηλεϊατρικής στη χώρα μας