2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου

 

 

  Η 2η ΥΠΕ είναι ΝΠΔΔ που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Σκοπός της ΔΥΠΕ είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας στον πληθυσμό ευθύνης. Αυτό επιτυγχάνεται με:

 • τον Προγραμματισμό, Συντονισμό, Εποπτεία και Έλεγχο των φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.
 • την εισήγηση, προς το Υπουργείο Υγείας, μέτρων και προτάσεων με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας.
 • την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Υγείας.

  Η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013 υλοποίησε το έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ 2Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» (ΕΔιΤ), προϋπολογισμού 4.269.000,00€. Το έργο αφορούσε στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεϊατρικής σε 43 μονάδες υγείας, αρμοδιότητας της 2ης ΔΥΠΕ.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της 2ης ΔΥΠΕ

 

  Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της 2ης ΥΠΕ, ενσωματώνουν τις αρχές της ισότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και "ανταποκρισιμότητας".

  Στην περιοχή αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου υπάγονται σήμερα:

 • 34 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία 141 Περιφερειακά Ιατρεία καθώς και
 • 22 Νοσοκομεία,
 • 31 Κέντρα Υγείας,
 • 15 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.

  Τα Νοσοκομεία χωροταξικά κατανέμονται ως εξής: Αττική (11) (Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», Γ.Ν. Ασκληπιείο «Βούλας», Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά», Γ.Ν.Δ.Α. «Αγ. Βαρβάρα», Ψ.Ν.Α., Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαϊατειο», Γ.Ν. – Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο» και το «ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Βόρειο Αιγαίο (5) (Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο», Γ.Ν. Σάμου «Άγ. Παντελεήμων», Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου και Γ.Ν. Κ.Υ. Ικαρίας. Νότιο Αιγαίο (6) εκ των οποίων 2 στις Κυκλαδες (Γ.Ν. Σύρου Βαρδάκειο και Πρώϊο», Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου) και 4 Νοσοκομεία στα Δωδεκάνησα (Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου», Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω, Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» και Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου»).

  Οι ανωτέρω μονάδες διαθέτουν 6.970 αναπτυγμένες κλίνες, εκ των οποίων οι 4971 βρίσκονται στην Αττική, 589 κλίνες στο Βόρειο Αιγαίο, 115 στις Κυκλάδες και 1.294 στα Δωδεκάνησα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από το σύνολο των κλινών της Αττικής οι 1.852 ανήκουν στα δύο Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ενώ στα Δωδεκάνησα οι 737 κλίνες ανήκουν στο Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου απασχολείται (σύμφωνα με στοιχεία 2009) ιατρικό προσωπικό που αριθμεί 1696 άτομα, ενώ το Νοσηλευτικό προσωπικό απαριθμεί 5.939 άτομα.

  Στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου το 2011 Νοσηλεύθηκαν 311.012 συνολικά ασθενείς, οι ημέρες νοσηλείας ανήλθαν σε 1.906.309 ενώ στα ΤΕΠ και στα ΤΕΙ εξετάστηκαν συνολικά 1.480.836 άτομα.

  Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι της 2ης ΥΠΕ, ενσωματώνουν τις αρχές της ισότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και "ανταποκρισιμότητας" και χωρίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

     1. Βελτίωση του επιπέδου υγείας

 • Μείωση θνησιμότητας σε επιλεγμένες αιτίες θανάτων.
 • Βρεφική θνησιμότητα.
 • Μείωση ιατρικών ατυχημάτων και λαθών.
 • Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας.
 • Αποτελεσματικότητα πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών.
 • Νοσηρότητα.
 • Υγεία παιδικού πληθυσμού.
 • Στόχοι δημόσιας υγείας

 

     2. Λειτουργική απόδοση

 • Ίση και δίκαιη πρόσβαση σε υπηρεσίες, σε επιλεγμένες μονάδες, σε προγράμματα πρόληψης κ.λπ.
 • "Ανταποκρισιμότητα" του Συστήματος και ικανοποίηση αναγκών του πολίτη.
 • Αποδοτικότητα Συστήματος (παροχή υπηρεσιών - παραγόμενο Έργο έναντι διαθέσιμων πόρων).

 

     3. Οικονομική απόδοση

 • "Κατανεμητική" αποδοτικότητα που αφορά στην ορθολογική κατανομή οικονομικών πόρων σε επίπεδο φροντίδας και τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας - "the efficient mix".
 • Πολιτικές συγκράτησης κόστους που αφορούν το κόστος νοσηλείας, το κόστος φαρμάκου κ.λπ.
 • Πολιτικές προμηθειών και διαχείρισης υλικού.
 • Μείωση αποκλίσεων προϋπολογισμού που αφορούν σε δαπάνες, έσοδα, ελλείμματα, απαιτήσεις κ.λπ.

 

     4. Ανάπτυξη

 • Κτιριακή υποδομή.
 • Βιοϊατρικός εξοπλισμός.
 • Συστήματα ποιότητας.
 • Συστήματα πληροφορικής.
 • Λοιπά συστήματα διοίκησης.
 • Ανθρώπινο δυναμικό για κάλυψη αναγκών σε προσωπικό, εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα κ.λπ.