Υπηρεσία Τηλεεκπαίδευσης

 

  Ένα μεγάλο κεφάλαιο στην παροχή υπηρεσιών του ΕΔΙΤ είναι η τηλεεκπαίδευση. Αποτελεί κοινή παραδοχή πως το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί στην ύπαιθρο, δεν έχει την ίδια πρόσβαση στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή γνώση, όπως συμβαίνει με όσους υπηρετούν σε μεγάλα αστικά κέντρα. Μέσω του συστήματος τηλεϊατρικής διεξάγονται εκπαιδευτικά τηλεσεμινάρια, σε πραγματικό χρόνο από το ιατρικό προσωπικό του Π.Γ.Ν. Αττικόν και του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». Έτσι, οι γιατροί της υπαίθρου μπορούν να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης τους αλλά και άλλων ειδικοτήτων, να εκφράζουν τις απορίες τους, να μοιράζονται τις εμπειρίες από τους ασθενείς με τους συναδέλφους τους, με αποτέλεσμα να διορθώνουν τις καθημερινές πρακτικές τους, που ενδεχομένως να είναι πεπερασμένες. Επιπλέον, μπορούν να παρακολουθούν τις επιστημονικές ημερίδες που διεξάγονται στα μεγάλα νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ και όχι μόνο, καθώς το ΕΔΙΤ μπορεί να συνδεθεί και με εξωτερικά συστήματα και να μεταδίδει εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.