Αποτελεί από τους βασικούς λόγους δημιουργίας του ΕΔιΤ. Η μέχρι σήμερα εκπαιδευτική διάσταση του ΕΔιΤ εξελίσσεται εξαιρετικά. Δύο Νοσοκομεία, το Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» και το Π.Γ.Ν. «Αττικόν», με τη συμμετοχή ιατρικού προσωπικού συνεισφέρουν στην επιστημονική κατάρτιση συναδέλφων τους, που υπηρετούν σε νησιωτικές μονάδες υγείας, μεταφέροντας την πολύτιμή εμπειρία τους μέσω του ΕΔιΤ.

 

Το Μάιο του 2017, πραγματοποιήθηκε Δράση Ενημέρωσης για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων, σε γονείς παιδιών νηπιαγωγείου και δημοτικού, στην Ίο. 

 

  Να επισημάνουμε εδώ, ότι το επείγον σκόπιμα έμεινε μέχρι σήμερα εκτός καθημερινής λειτουργίας του ΕΔιΤ, καθώς απαιτεί μεγάλο βαθμό εξοικείωσης των χρηστών με το σύστημα. Δουλεύουμε για την ένταξη του επείγοντος στην εφημερία Νοσοκομείων Κορμού (Νίκαια – Τζάνειο – Θριάσιο – Ασκληπείο) προκειμένου να υπάρξει 24ωρη κάλυψη των νησιών, τουλάχιστον, για καρδιολογικά και παιδιατρικά περιστατικά.

Περισσότερα...

  Η 2η Υ.ΠΕ. στο πλαίσιο της παραγωγικής αξιοποίησης του ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, οργάνωσε, συντόνισε και υλοποίησε Δράσεις Πρόληψης και Προαγωγής Στοματικής Υγείας σε παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών στα νησιά Χίο (2,3 και 9 Ιουνίου), Οινούσσες (15 Ιουνίου) και Φούρνους (17 Ιουνίου). Η Δράση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Οδοντιατρικού τμήματος του ΓΝΝ «Άγιος Παντελεήμων» και των ΜΥ ΠΕΔΥ Νίκαιας και Αγ. Αναργύρων.

Περισσότερα...