Δράση δρομολόγησης της έναρξης του επείγοντος στη λειτουργία του ΕΔιΤ.

  Να επισημάνουμε εδώ, ότι το επείγον σκόπιμα έμεινε μέχρι σήμερα εκτός καθημερινής λειτουργίας του ΕΔιΤ, καθώς απαιτεί μεγάλο βαθμό εξοικείωσης των χρηστών με το σύστημα. Δουλεύουμε για την ένταξη του επείγοντος στην εφημερία Νοσοκομείων Κορμού (Νίκαια – Τζάνειο – Θριάσιο – Ασκληπείο) προκειμένου να υπάρξει 24ωρη κάλυψη των νησιών, τουλάχιστον, για καρδιολογικά και παιδιατρικά περιστατικά.

Από το Δεκέμβριο του 2016 ξεκίνησε η εντατική εκπαίδευση προσωπικού απομακρυσμένων Πολυδύναμων Ιατρείων και του προσωπικού της Καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». Άμεσος στόχος είναι η έναρξη εντός Φεβρουαρίου 2017 της λειτουργίας αντιμετώπισης επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών για 3-5 νησιά σε πρώτη φάση, τα οποία θα καλύπτονται από το Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο». Με την αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων θα επιδιωχθεί η συνδρομή και άλλων Νοσοκομείων Κορμού με σκοπό την 24ωρη κάλυψη όλων των νησιών που διαθέτουν ΕΔιΤ και δεν διαθέτουν καρδιολόγο.