Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση ενός ακόμη κύκλου εκπαιδεύσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού νησιωτικών Κέντρων Υγείας και Πολυδύναμων Ιατρείων με τη χρήση του «Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), Τμήμα 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου». Ο συντονισμός της δράσης έγινε από τη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου σε συνεργασία με το ΣΤΙΣ του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και το ΣΤΙΣ του Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιο Παντελεήμων». Η δράση υλοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2016. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θέλουμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες σε όλους όσους συνετέλεσαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω κύκλου εκπαιδεύσεων και ιδιαιτέρως στους ομιλητές και στις Διοικήσεις των προαναφερόμενων Νοσοκομείων. Επίσης ευχαριστούμε θερμά όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΣΤΙΑ που παρακολούθησε τις εισηγήσεις. Είναι άλλωστε αυτονόητο ότι το ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας των νησιών αποτελεί το βασικό κίνητρο για τη συνέχιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, σε συνεργασία με το Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και το Γ.Ν. Νίκαιας «Παντελεήμων» προετοιμάζει τον επόμενο κύκλο εκπαιδεύσεων, του οποίου την έναρξη προγραμματίζουμε εντός του Ιανουαρίου του 2017.

  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη της συνεργασίας του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας με το Κέντρο Υγείας Ίου για την εξυπηρέτηση των οικογενειών της Ίου σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Η συνεργασία των προαναφερόμενων φορέων καθίσταται δυνατή σε μόνιμη βάση μέσω του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, Τμήμα 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου (ΕΔιΤ).

Αξιοποιώντας τη θέληση για προσφορά στους συνανθρώπους μας που επιδεικνύουν οι επαγγελματίες υγείας και την υποδομή που διαθέτουμε, ξεκινάμε, εντός των επόμενων ημερών την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους στην Ίο. Οι γονείς της Ίου θα μπορούν από 28 Νοεμβρίου 2016 να απευθύνονται στο Κέντρο Υγείας Ίου προκειμένου να συζητήσουν προβληματισμούς και ανησυχίες για την ψυχική υγεία των παιδιών τους.

  Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η έναρξη της προαναφερόμενης δράσης είναι αποτέλεσμα διεργασιών και επαφών όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό της Διοίκησης της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για την βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων των νησιών σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας. Στο πλαίσιο αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως, το Συντονιστή Διευθυντή του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας, Παιδοψυχίατρο κ. Δημήτριο Γ. Γεωργιάδη και τους συνεργάτες του, τον Υπεύθυνο για την Επιστημονική λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ίου, κ. Δημήτριο Αλβανό και την Παιδίατρο του Κ.Υ. Ίου κ. Νικολέτα Μαστραντωνάκη.

  Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο για παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους των νησιών και ευελπιστούμε ότι με την ορθολογική αξιοποίηση έμψυχου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής που διαθέτουμε σύντομα θα επεκτείνουμε τη συγκεκριμένη δράση και σε άλλα νησιά.

Δελτίο Τύπου

  Με τη χρήση της υποδοµή που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό ∆ίκτυο Τηλεϊατρικής (Ε∆ΙΤ) Τµήµα 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου», υλοποιήθηκε εκπαίδευση µαθητικού πληθυσµού της περιοχής Άντισσας Μυτιλήνης.

Περισσότερα...

  Η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό ευθύνης της έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την άρση των φραγμών και την καταπολέμηση της απομόνωσης που υφίστανται οι νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους των νησιών αποτελεί βασική συνθήκη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Περισσότερα...