Σκοπός της δράσης ήταν η εκπαίδευση γενικού πληθυσμού, χωρίς ιατρική παιδεία, στην Βασική Υποστήριξη Ζωής (Basic Life Support, BLS) και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, με πρακτική άσκηση. Ο διδάσκων/εκπαιδευτής, από τον Σταθμό Τηλεϊατρικής που βρίσκεται στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν», συνδέθηκε με το Σταθμό Τηλεϊατρικής που βρίσκεται στο Κ.Υ. Άντισσας. Στον Σταθμό του Κ.Υ. Άντισσας βρίσκονταν μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής, συνοδευόμενοι κάθε φορά από εκπαιδευτικούς.