Τακτικά Ιατρεία Τηλεϊατρικής

  Νέο και φιλόδοξο εγχείρημα αποτελεί η έναρξη τακτικών ιατρείων. Προς το παρόν λειτουργούν τα εξής ιατρεία: ηπατολογικό, διαβητολογικό και ενδοκρινολογικό. Τα ιατρεία αυτά λειτουργούν ανάλογα τη ζήτηση, σε εβδομαδιαία βάση ή μια φορά το δεκαπενθήμερο.

  Πιο συγκεκριμένα, το Ηπατολογικό Ιατρείο διεξάγεται από την κα Ελένη Λυδατάκη, Διευθύντρια ΕΣΥ (Παθολόγος, με επίσημη εξειδίκευση στο Ήπαρ) του Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων». Στη λειτουργία του ιατρείου συμμετέχει επίσης και ο κ. Σκοπελίτης Ηλίας, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, (Παθολόγος, με επίσημη εξειδίκευση στην Ταξιδιωτική Ιατρική). Λειτουργεί κάθε δεκαπενθήμερο και μέχρι στιγμής εξυπηρετεί την Κάρπαθο, τη Σύμη καθώς και τη Λέρο.

  Το Διαβητολογικό Ιατρείο, πραγματοποιείται από τους κ. Σωτηρόπουλο Αλέξη, Διευθυντής ΕΣΥ (Παθολόγος – Διαβητολόγος) και κ. Κουτσοβασίλη Αναστάσιο, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ (Παθολόγος – Διαβητολόγος). Το ιατρείο λειτουργεί μια φορά την εβδομάδα και καλύπτει ασθενείς των Κυθήρων και της Ίου.

  Το Ενδοκρινολογικό Ιατρείο διεξάγεται από τον κ. Χαράλαμπο Τσεντίδη, Ενδοκρινολόγο του Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων». Μέχρι στιγμής καλύπτει ασθενείς των Κυθήρων. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων νησιών, καθώς επίσης και να καθιερωθεί η λειτουργία του μια φορά στις δεκαπέντε ημέρες.

  Στόχος είναι να ενταχθούν περισσότερα τακτικά ιατρεία στη λειτουργία του ΕΔΙΤ αλλά και να καλυφθούν περισσότερες ειδικότητες.