1001 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

"ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ"

 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κυθήρων βρίσκεται στον Ποταμό και εφημερεύει καθημερινώς όλο το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.