1004 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


                                                           

                                                                 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ

                                                       Τηλεφωνικό Κέντρο: 22543-50400
                                                       ΕΚΑΒ: 22540-22166

                                                       Ραντεβού: 22543-50495