Ομάδα Υποστήριξης ΕΔΙΤ- Helpdesk

 Εντός του χώρου της 2ης ΔΥΠΕ λειτουργεί το γραφείο υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής.

Η ομάδα Helpdesk είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία και την υποστήριξη του συστήματος τηλεϊατρικής. Πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες της ομάδας Helpdesk είναι:

  •  η ομαλή διεξαγωγή των τηλεραντεβού,
  •  η συνεχής εκπαίδευση των χρηστών,
  •  η ενημέρωση όλων των σημείων για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διεξάγονται,
  •  η ενημέρωση όλων των σημείων αναφορικά με τον προγραμματισμό των τακτικών ιατρείων που προγραμματίζονται
  •  ο προγραμματισμός τηλεδιασκέψεων για διοικητικούς σκοπούς,
  •  καθώς η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων χρήσης του συστήματος.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:

  •  το 1102, το οποίο μπορείτε να καλείτε από το τηλέφωνο που βρίσκεται εντός του χώρου τηλεϊατρικής,
  •  το 2132004258,
  •  καθώς και τα 6942611143 & 6936008644.