Τηλεϊατρική για τα καταστήματα κράτησης

Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών υγείας στις φυλακές

Το πρόγραμμα ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 5.3.2018 σε τέσσερις φυλακές (Γρεβενών, Μαλανδρίνου, Τρικάλων και Χίου) και καλύπτει ψυχιατρικά, διαβητολογικά, ηπατολογικά και ενδοκρινολογικά περιστατικά. Τα πρώτα δείγματα του προγράμματος είναι εξαιρετικά θετικά, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς των φυλακών να υποστηρίζονται από ειδικούς, ενώ αποφεύγονται καθυστερήσεις και δαπανηρές ή επικίνδυνες μεταγωγές. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη 2η Δ.Υ.Π.Ε με τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ήδη συμμετέχουν το Αττικό νοσοκομείο, το Ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής και το Νοσοκομείο Νικαίας.

 

Περίοδος: Μάρτιος 2018-Μάιος 2018  
α/α Ειδικότητα Αρ. Τηλεραντεβού
1 Ψυχιατρική 52
2 Διαβητολογία 11